Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

After you have done everything, to stand.

Posted on September 23, 2022 at 9:05 AM Comments comments (678)

After you have done everything, to stand.

 

DRAFT 2.0

 

23 september 2022

 

Volgens de lijst van onderwerpen moet ik het vandaag met deze titel stellen. Het geeft mij een raar gevoel van, ik heb alles gedaan wat ik kon doen. Het is nu letterlijk en figuurlijk de storm afwachten. Volgens de laatste berichten die ik rond het middaguur heb vernomen is het weersysteem Trinidad gepasseerd, heeft het Margarita al bereikt. Het is de tweede keer dit orkaanseizoen dat het spannend is. Het seizoen is nog niet afgelopen en de klimaatcrisis wordt onmiskenbaar. Ik moet denken aan de foto van alle premiers van het koninkrijk in het gebouw van de Verenigde Naties in New York.

Het valt allemaal samen met het binnenkomen van het ontwerp van de kaft van deze bundel en het feit dat dit waarschijnlijk de laatste DRAFT 2.0 is. Het is domweg het melancholisch gevoel dat ik het zal missen. En dat komt overeen met het gevoel dat ik alles heb gedaan wat ik kon om aan de lezers duidelijk te maken dat wij staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk of misschien dat wij het nieuwe tijdperk al zijn binnengetreden. Een tijdperk gedreven door technologie, de klimaatcrisis en waarvoor wij nog een nieuw sociaal contract voor moeten afsluiten. Waarin ‘wij’ gezamenlijk de problemen gecreëerd door het oude moeten oplossen. Het zijn bijzondere tijden. Enerzijds doet het voor heel veel mensen pijn, maar anderzijds biedt het nieuwe kansen. Velen spreken van het oog van de orkaan of opkomend stormtij (Rotmans & Verheijden, 2022; in 't Veld, 2010; in 't Veld, 2021). Jan Rotmans spreekt van omarm de chaos. Het bijzondere is dat wij weinig keus hebben. En terug naar de titel, er is altijd nog wat wat wij kunnen doen.

 

References

in 't Veld, R. (2010). Kennis democratie; Opkomend Stormtij. Den Haag: Academic Services.

in 't Veld, R. (2021). Kennisdemocratie; In de oog van de orkaan. Boom bestuurskunde.

Rotmans, J., & Verheijden, M. (2022). Omarm de chaos. De Geus.

 

 

Miguel Goede

 

 

Actions speak louder than words

Posted on September 21, 2022 at 6:30 PM Comments comments (91)

Actions speak louder than words

 

DRAFT 2.0

 

22 september 2022

 

Praatjes vullen geen gaatjes. Is een mens wat hij zegt of wat hij doet? Als goed zit is een mens congruent en doet hij wat hij zegt en omgekeerd. Dat is in praktijk vaak niet het geval. Veel mensen hebben mooie praatjes. Maar het is actie dat echt iets verandert. En daar ontbreekt het vaak aan; actie. Niet dat er al veel visie en/of goede plannen zijn, maar daarop gebaseerde actie is niet veel. Het is net een architect die mooie tekeningen maakt. Als er geen actie volgt, wordt er nooit iets gebouwd. Kijk nu naar: pueblo su bürt. Di pueblo, ku pueblo i pa pueblo. Dat zijn de woorden. Wat zijn de acties? Zijn die in lijn met de woorden? Nelson Mandela schijn te hebben gezegd: “Vision without action is just a dream, action without vision just passes the time, and vision with action can change the world.”

 

De waarde van een persoon wordt bepaald door de mate waarin hij/zij zijn beloftes nakomt. Het is misschien daarom niet verkeerd om een persoon maar veel te praten praten, want hij zal het allemaal waar moeten maken, wil die persoon zijn geloofwaardigheid niet verspelen. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

En als ik het heb over acties heb ik het niet over acties in de zin waarin vakbonden het gebruiken, want vaak is er achter dat soort acties weinig visie. Gelukkig laten burger organisatie als Clean-up Curaçao, Curadoet, Ride for the Roses, Prinses Wilhelmina Fonds, Kaya kaya, zien hoe het anders kan. Maar ook dat lijkt het te gaan om acties op een dag of een paar dagen per jaar.

 

Miguel Goede

 

Van troonrede tot Seri'neger (Negerberg)

Posted on September 20, 2022 at 5:10 PM Comments comments (98)

 

Van troonrede tot Seri'neger (Negerberg)

 

DRAFT 2.0

 

21 september 2022

 

Het is de dag na de extreme regenval die de dagen na extreme hitte aflost. Voor sommige mensen die last kregen van wateroverlast was dat niet zo fijn, maar al met al een welkome afkoeling van de extreme hitte van de afgelopen dagen. Het is de ochtend dat de koning in Den Haagde troonrede voorleest, nadat hij de dag daarvoor het koninkrijk vertegenwoordigde bij de staatsbegrafenis van koningin Elisabeth II in London. Eerder vorige week was Rutte in Suriname waar hij aankondigde dat er binnenkort excuses aangeboden zullen worden voor de slavernij.

De rede gaat naast nog een voorschot op de excuses, volgend jaar, het jaar van honderdzestig jaar afschaffing slavernij in het koninkrijk, over de inflatie, met name de energieprijzen. Lang de route werd nadrukkelijk geprotesteerd.

De rede is nog niet uitgesproken of het komt binnen via email, samen met de miljoenennota, ander nota's en analyses van de pers. Kan mij nauwelijks herinneren waar de speech van onze gouverneur tijdens de opening van ons parlementair jaar overging. Bij ons gaat het nog om de topinkomens die maar niet willen inzien en inbinden dat hun exorbitante inkomens aan banden gelegd moet worden. Het gonst van berichten en geruchten over spanning binnen de coalitie. De minister president zou het gehad hebben met twee of meer statenleden van de coalitiegenoot die kritiek hebben op het Curaçaohuis.

Ik moet denken aan de patriotten die aandacht vragen voor de Seri'neger waar Tula en zijn strijders zich in 1795 hebben verschanst, waar velen zijn gesneuveld en Tula en zijn mensen gevangen zijn genomen na verraad. Het is voor hen heilige grond. Sommigen stellen dat het met het reparatiegeld van Nederland, door de regering opgekocht moet worden. En de naam moet gewijzigd worden, want ‘neger’ is een denigrerend woord.

Ondertussen mogen wij stemmen voor op de diverse ontwerpen voor een nieuw wapen voor Curaçao. En verder valt op de ministerie van VVRP na jaren begonnen is met strepen op de weg en dat er iets gedaan wordt aan de wegen. Maar de achterstand is zo groot dat sommigen denken dat het nooit terugkomt naar het niveau wat het ooit was. Kortom, waar hebben wij het over?

 

 

Miguel Goede

 

 

 

Spiritualiteit

Posted on September 19, 2022 at 8:50 PM Comments comments (56)

Spiritualiteit

 

DRAFT 2.0

 

20 september

 

Een ander onderwerp waar je nooit over zou moeten beginnen is religie, kerk, geloof, spiritualiteit. Het zijn allemaal worden die elkaar overlappen. De een is controversiëler dan de ander. Ook hier gaat het om emoties en dogma's. Met spiritualiteit zit men het veiligst. Dan gaat het erom dat je gelooft dat er meer is dan jezelf en de mensheid.

Veel mensen associëren kerken met misstanden. Het gaat niet alleen om de kerk als business, maar ook om een plek waar seksueel misbruik plaatsvindt.

De laatste tijd valt mij op dat op Curaçao met name de katholieke kerk het zwaar moet ontgelden, niet van wege rijkdom of seksueel misbruik – al hoewel er indicaties zijn dat het onderzoek daarnaar heeft gefaald – maar vanwege de vermeende rol die de kerk zou hebben gespeeld tijdens de slavernij en daardoor indirect de slavernij zou hebben verlengd, als ik het goed heb begrepen. Dit is een andere koers van de wetenschap, waar die eerder de kerk neerzette als grote emancipator (Goslinga, 1956).

De RK kerk is meer dan 2000 oud en is in de loop van de geschiedenis meerdere keren fout geweest. Met name deze paus doet bijna niets anders dan excuses aanbieden en vergiffenis vragen voor ‘fouten’ van de kerk of leden van de kerk in het verleden en het heden.

Velen rekenen de kerk nog aan dat het homoseksualiteit veroordeeld. Men ziet de uitspraak van de huidige paus over het hoofd waar hij zich afvraagt wie hij is om homoseksuelen te veroordelen. Ook is de kerk inmiddels niet tegen geregistreerd partnerschap.

Wat mij verder opvalt is dat in veel kerken misstanden zich voor doen maar dat de verontwaardiging daarover stukken minder zijn. Dat geldt ook voor het standpunt ten aanzien van homoseksualiteit. Andere kerken zijn daar ondubbelzinnig tegen, maar worden daar relatief gezien niet op aangesproken.

Niet lang geleden sprak ik een’intellectueel.’ Hij vond dat ik de kerk verdedig en dat de kerk en religie niets minder zijn dan sprookjes. Ik ben het ook volledig mee eens. De kerk heeft iets ongemakkelijks, om het zacht uit te drukken. En de katholieke kerk heeft zelf gerommeld met Incorruptible Saints. Maar bij het bestuderen vanmensen die in de moderne tijd heilig zijn verklaard, stuit men op veel dat wetenschappelijk niet is de verklaren. Ik noem er slechts drie: de verschijningen van Maria in Fatima en het fenomeen Padre Pio – met zijn stigmata – in Italia. Ik zit met gewaad van de H. Maagd van Gaudelupe; een afbeelding op een gewaad van meer dan vijfhonderd jaar oud dat wetenschappelijk niet is te verklaren (Onze Lieve Vrouw van Gaudelupe, 2022).

 

References

Goslinga, W. (1956). Emancipatie en emancipator. Opgehaald van https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/106984/mmubn000001_049691104.pdf

Onze Lieve Vrouw van Gaudelupe. (2022). Opgehaald van nl.wikipedia.org: https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw_van_Guadalupe

 

 

 

Miguel Goede

 

 

Recht praten wat krom is op Curaçao

Posted on September 17, 2022 at 1:30 PM Comments comments (146)

Recht praten wat krom is op Curaçao

 

DRAFT 2.0

 

18 september 2022

 

Uiterlijk 1 oktober hou ik op met de serie DRAFT 2.0 en ga ik werken aan de bundel DRAFT 2.0. Ik begin waarschijnlijk in december 2022 of januari 2023 met een nieuwe reeks. Dit is een mededeling, terzijde.

 

Weken terug vroeg Anthony mij of ik al had geschreven over onze gave om wat krom is recht te praten. Het antwoord is nee, en ik denk niet dat wij uniek zijn of het meer doen aan anderen. Maar wat is het? Recht praten wat krom is, is door een ingewikkelde, onjuiste redenering een onzuivere situatie, daad of besluit trachten van een rechtvaardiging te voorzien.

En toch ging het vandaag ineens beter zien. Om te beginnen bij mijn lieve vrouw. Ze verliest haar goede humor wanneer ik haar vraag om niet te werken aan haar make-up terwijl ze achter het stuur is. (Moet je als man nooit doen natuurlijk.) Ze legde mij uit dat ze een en al oog is voor het verkeer. En dan ga je het pas zien als je het begrijpt. De topinkomens sturen een brief naar de regering om uit te leggen dat hun kromme topinkomens recht zijn en dat de politiek en de samenleving het nu wel eens moet gaan begrijpen, anders zijn ze genoodzaakt om over te gaan tot plan B.

Een ander voorbeeld is wanneer een op Dag van de Democratie een zevenvinker professor over de democratie stelt: “De kwaliteit van het landsbestuur hangt af van de moraal van de bestuurder. En over Curaçao ben ik best tevreden.” Dat hij zo iets kroms als de slechte kwaliteit van ons landsbestuur nog recht kan praten. Tijdens dezelfde meeting waarschuwt de tweede spreker – een ex-politicus – voor autocraten en verwijst daarbij naar landen als China en Rusland. Wat krom is, is dat de ex-politicus de voortzetting van de meest autocratische regeringsperiode van deze eilanden in 2015 mogelijk maakte en niet opkwam voor de democratie. Deze autocratische priode kam in 2017 ten einde.

Een laatste voorbeeld is dat de voorzitter van de Kamer van Koophandel bij mij verhaal komt halen omdat ik stel dat een grote shopping-mall in Brakkeput waanzin is, want er is al een teveel aan alles in dit gebied. Hij stelt dat mensen zelf mogen bepalen wat ze doen met hun geld. Ja, echt waar. Het ontgaat nu het tijdperk is van stakeholder kapitalisme en wij het shareholder kapitalisme achter ons hebben gelaten. Maar Curaçao loopt twintig jaar achter.

 

 

Miguel Goede

 

Opzoek naar de menselijke maat op Curaçao

Posted on September 16, 2022 at 3:30 PM Comments comments (39)

Opzoek naar de menselijke maat op Curaçao

 

DRAFT 2.0

 

17 september 2022

 

Alvorens in de gaan op de zaak moeten wij even definiëren wat wordt bedoeld met de menselijke maat. Het is een begrip dat iedereen wel weet wat er ongeveer mee wordt bedoeld. Ik heb een goed artikel gevonden over de definitie. (Men mag het citaat ook overslaan.):

 

Definitie

Wat is de menselijke maat eigenlijk? Als ik google kom ik op Wikipedia, met de lichaamsverhoudingen van de Mens van Vitruvius. In de Van Dale vind ik ‘de mens als uitgangspunt’.

Het College van de Rechten van de Mens is gevraagd naar hun perspectief op de menselijke maat, waarin die vermaledijde maat wordt ontleed in deze punten:

Menselijke waardigheid: respect voor de menselijke waardigheid en het recht van bescherming daarvan.

Voorkomen van inbreuken op mensenrechten: heldere regels waar de overheid zich aan houdt, zonder dat ze zo rigide zijn dat er geen rekening gehouden kan worden met individuele situaties.

Gelijke behandeling en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie: een overheid die mensen gelijk behandeld ongeacht wie ze zijn, wat ze hebben of in welke situatie ze zich bevinden.

In het rapport van de TCU hebben ze er deze betekenis aan gegeven: “recht doen aan de belangen van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, wet- en regelgeving”.

Het zijn allemaal nogal grote begrippen. Ze zijn abstract, vaag en een tikje nietszeggend. Waar, met wie en hoe start ik concreet als ‘de mens’ het uitgangspunt is? Hoe stop ik ‘respect voor de menselijke waardigheid’ in een website?

De menselijke maat is een containerterm, het heeft zoveel definities dat het niets meer betekent. Het is een jeukterm.

Kwijt

We zijn iets kwijt waarvan we niet precies weten hoe het eruit ziet, en dat is heel lastig zoeken. Daar komt nog bovenop dat we door ‘praten met burger’ die menselijke maat niet zullen vinden. (Zuydweg, 2021)

 

Maar daar wil ik niet hebben over de omschrijving. Ik wil duidelijk maken dat op Curaçao de menselijke maat steeds vaker en verder zoekraakt, net nu velen geholpen zouden zijn bij het hanteren van die maat. Laat ik twee eigen voorbeelden met u delen, in plaast van die van mensen die maanden op een afspraak moeten wachten met de specialist of om een MRI-scan te maken.

Een week of twee geleden vertelde ik al iets over het feit dat Aqualectra ons had afgesloten van stroom. Na wat bellen bleek dat er onduidelijkheid of de laatste factuur wel was betaald. Wij konden het niet uitzoeken want wij konden zonder stroom niet op het internet. Een en ander zou te maken kunnen hebben dat wij geheel waren ingenomen door de ziektebed en het overlijden van mijn schoonvader. Dus toch even betalen en na drie uur was er weer stroom; wij waren om tien uur afgesloten. De vraag is waar er geen mens die even kan bellen met het verzoek of wij even konden betalen of een andere oplossing zoeken. Sommigen mene zich te herinneren dat men vroeger via de email een waarschuwing ontving.

Gisteren lied de deurwaarder een dwangschrift achter. Ik had 48 uur om contact te maken met de deurwaarder. Even naar de vordering kijken. Ik had een betalingsregeling. (Want in deze tijden van crisis moet men proberen om zoveel mogelijk liquiditeit te hebben.) In de ochtend, na er rustig een nachtje over te hebben geslapen, bel ik de deurwaarder. Mijn eerste poging om halfacht, was te vroeg, maar rond negen uur lukt het wel. Wij stellen vast dat de betalingsregeling is ingetrokken, want er was geen maandelijkse aflossing. Ze verwijst mij keurig naar mijn case-behandelaar om het te bespreken. Alleen kan ik hem niet gelijk aan de lijn krijgen, dus stuur ik hem een mail. Daarin leg ik uit dat er iets fout is gegaan met het aanmaken van de maandelijkse overschrijving via e-banking en of wij de regeling weer kunnen activeren. Mijn vraag is: of mij niet even een email had kunnen sturen of dat men niet even had kunnen bellen? Het lost het probleem ook op, of zelfs beter en sneller op, en wij voelen ons allemaal een beetje meer mens.

Dit probleem van menselijke maat is wereldwijd een groot probleem aan het worden. Dat heeft onder anderen te maken met het inzetten van technologie en de mensen moet zich schikken naar systemen die de mens hebben weggezet in een algoritmes. Bij ons hadden wij als postkoloniale samenleving al een probleem met de menselijke maat, want in het koloniale systeem waren sommigen minder en andere weer meer mens. Het is tijd dat wij gaan handelen naar het feit dat we allemaal mensen zijn en volgens die maat met elkaar willen omgaan.

 

References

Zuydweg, V. (2021, oktober 12). De zoektocht naar de menselijke maat. Opgehaald van www.gebruikercentraal.nl: https://www.gebruikercentraal.nl/blog/de-zoektocht-naar-de-menselijke-maat/

 

Miguel Goede

 

Nuance, redelijkheid en taal

Posted on September 15, 2022 at 5:30 PM Comments comments (72)

Nuance, redelijkheid en taal

 

DRAFT 2.0

 

16 september 2022

 

Ridikulo. Fatal. Malisimo. Disaster. Inakespabel. Dit zijn normale uitingen in onze taal, Papiamento. Ook door onze leiders. Men zou bijna kunnen stellen dat onze taal zich niet leent voor nuance. Ooit hoorde ik Olando of een ex-premier stellen dat wij een Caribische mensen zijn en met Zuid Amerikaans bloed; wij uiten onze emoties. Als mensen ons – in bijvoorbeeld Nederland – met elkaar zien praten kunnen, ze denken dat wij ruzie maken. En dat komt niet alleen omdat wij luid praten en met veel gebaren en andere lichaamstaal, het komt ook door onze woordkeuze.

Het zou minder een probleem zijn als sociale partners of in governance setting de taal anders zouden zijn, maar dat is het doorgaans niet. Het enige verschil is soms dat men minder scheldwoorden gebruikt in deze setting. Dit wordt gezien als een teken van beschaving.

Chris Peterson zegt dat wij moeten kiezen voor Engels in het onderwijs als instructietaal, ondanks zijn grote liefde voor de eigen taal, omdat wij een relatief kleine woordenschat hebben. Het Engels heeft ongeveer 750.000 woorden, het Nederlands 430.000 – was ooit de taal met de grootste woordenschat – en Papiamento met – volgens mij – 60.000 woorden. Dit zou kunnen verklaren waarom wij niet de nuance en subtiliteit kunnen opzoeken.

Hoe aannemelijk deze verklaring ook lijkt, wil ik geloven dat wij geen traditie hebben van arte di palabra (woordkunst) in de dagelijkse praktijk. Onze leiders nemen niet de moeite om zich genuanceerd te uiten en mooi precies te zeggen waar het op staat.

 

 

Miguel Goede

 

 

Uit dezelfde pan (Den mesun wea)

Posted on September 14, 2022 at 7:35 PM Comments comments (67)


 

DRAFT 2.0

 

15 september 2022

 

Ik ben een soep liever. Ik ben geen grote liever hebben van Curaçaose muziek als de tumba, niet te verwarren met de tambú. Jaarlijks komen er meer dan honderd carnaval tumba’s erbij. Twee van mijn favorieten gaan over (soep)pannen: “Tapadera” gezongen door Little Leito en “Den mesun wea” gezongen door – volgens mij – Mistica Stefania. Maar eigenlijk gaat het mij om de pan met soep als metafoor voor de samenleving. Het is een metafoor dat ik opvoer om studenten statistiek uit te leggen. Wie een lepel soep proeft, weet alles over de soep. Zo is het ook met een steekproef. Ik gebruik het ook om uit te leggen dat alle organisaties in een samenleving ook uit dezelfde pan komen. Met andere woorden, er zijn verschillen tussen een bank en een hotel, maar het personeel komt uit dezelfde pan; het zijn twee borden soup uit dezelfde pan.

Wat ik wil zeggen is dat de problemen waar het politiekorps nu mee worstelt, zegt ons ook iets van de samenleving, want ook politiemensen komen uit dezelfde pan soep, ook al heeft men de goede werving en selectie.

Dezelfde redenering leg ik ook voor aan mijn vrienden van politieke partijen die mij wille overtuigen dat hun politieke partij echt anders is. Ze zijn misschien wat anders en toch komen ze uit dezelfde pan. Dus onderscheid maken tussen ‘zij’ en ‘wij’ is niet vol te houden en geeft alleen maar spanningen en problemen.

Een ander concept dat het metafoor van de soep pan mij heeft gebracht, is het idee van ‘model.’ Een grote organisatie als de universiteit – een bord soep – is een simulatiemodel van de samenleving. Wat er op bijvoorbeeld op de universiteit speelt, speelt ook in de samenleving. Met andere woorden, sociale dynamiek dat zich in die organisatie afspeelt, speelt zich ook af binnen de samenleving en vice versa. Kortom het is één pot nat.

 

 

Miguel Goede

 

Opening nieuw parlementair jaar

Posted on September 13, 2022 at 3:30 PM Comments comments (87)

Opening nieuw parlementair jaar

 

DRAFT 2.0

 

14 september 2022

 

Gisteren was dus de opening - en dag ervoor de sluiting - van het parlementair jaar van Curaçao. Het is de tweede van dit kabinet. De eerste had inhoudelijk minder om het lijf omdat de regering pas enkele weken ervoor was ingezworen. Het lijkt erop dat er steeds meer ceremonie met pracht en praal bijkomt, maar ik heb niet de indruk dat de inhoud er gelijke tred houdt. Het lijkt erop dat hoe groter de crisis hoe meer ceremonie. Dit jaar kwam was het nog wranger omdat het korpspolitie die in een centrale rol vervult tijdens de ceremonie, totaal in opspraak is geraakt, net als de Staten zelf die door het reisbudget heen is.

Maar dat is niet waar ik wil belichten. De sluiting en opening maken de public governance cyclus heel zichtbaar; het is de jaarcyclus, die weer afgeleid is van de vierjarige cyclus. Het belangrijkste document van de vier jaren cyclus is het regeerprogramma. Dit was enkele dagen eerder eindelijk in de Staten besproken, maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe het debat is afgelopen. De gisteren ingediende begroting is een vertaling van het regeerprogramma, maar zou ook de bijstellingen moeten bevatten op basis van de bevindingen van de jaarrekening 2021, en dat ligt er volgens mij niet. Maar dat is niet nieuw; dat is al meer dan twintig jaar niet gebeurd. De achterstanden zijn wel zodanig opgelopen dat het misschien volgend jaar zou kunnen, of het jaar daarop.

De speech van de gouverneur - uitgesproken namens de regering - heb ik nog niet goed bestudeerd, maar maakte geen indruk op mij. Het begon met het pandemie-verhaal en het blootleggen van onze problemen, om vervolgens de lijstjes van negen ministeries af te gaan. Het echt goed neerzetten van waar staan wij nu en waar gaan wij naartoe, en hoe, heb ik gemist. Er wordt gesteld dat wij zullen moeten hervormen om het volk perspectief te bieden. Er is de lofzang aan het volk hoe veerkrachtig die wel niet is. Het is nu de beurt van het volk – zo luidt ook de titel van het regeerprogramma. De kwaliteit van het leven moet worden verbeterd. Transparantie is belangrijk. (Maar daar heeft het het afgelopen jaar aan ontbroken.) Elders zie ik dat minister GMN laat zien dat er lokaal voedsel wordt verbouwd. Op economische gebied komen er hervormingen op het gebied van hoge kosten en bureaucratie aangekondigd. Op korte termijn is het accent op de economische sector toerisme, met name medische toerisme – met alle problemen van deze sector? - en ecotoerisme. Als nieuwe economische activiteit wordt gekozen voor industrie en export, met name de energietransitie, ITC-sector, internationale financiële sector en de raffinaderij. En let wel: toerisme, financiële sector en raffinaderij zijn niet nieuw!Het is bijzonder dat wij nu de grenzen beter gaan bewaken om wapen-, drugs- en mensensmokkel te bestrijden. Al bij al heb ik geen duidelijk verhaal gehoord over de economie, de armoede, de emigratie, de corruptie, de energietransitie, om maar een paar zaken te noemen. Wel waren er weer kreten over verbeteren van het apparaat, terwijl men in werkelijkheid de top heeft volgestopt met gepensioneerden. Ik moet bekennen dat er iets op Financiën gebeurt maar of het structureel en integraal is, heb ik mijn twijfels over. Over verdere versimpeling van het belastingsysteem heb ik niets gehoord.

Maar de governance cyclus draait door. Hopelijk niet als rondjes rond de rotonde of een vicieuze cirkel of een neerwaartse spiraal maar als een opwaartse spiraal.

 

Miguel Goede

 

Schrijf je het wel of niet

Posted on September 12, 2022 at 4:40 PM Comments comments (76)

Schrijf je het wel of niet

 

DRAFT 2.0

 

13 september 2022

 

Schrijven is een, op je wall delen met je vrienden is twee. Zoals ik stel ben ik geen influencer. Ik schrijf als vinger- en hersenoefening. Bij wijze van uitzondering vraag ik drie tot vier vrienden wat ze van een schrijven vinden om te bepalen of ik het deel. Ik heb slechts een of twee keer besloten om een schrijven niet te delen. Een vertelde teveel over een neef en je moet familieproblemen voorkomen.

Gisteren was weer zo’n moment. Ik legde een tekst voor. De eerste reactie was dat de tekst heftig was en een ernstige situatie in land – de politiek – aangestipt en dat het veel deining zal geven, maar dat iemand het moest doen, en dat niemand anders het zal doen. Alle drie de reacties zijn het daarover eens. De tweede de reactie zei dat ik het niet moet delen, want ik zou vijanden krijgen en dat is jammer omdat ik dan buitenspel word gezet en ik nog meer te bieden heb en dat het moment waarop ik kan bijdragen nadert. De derde reactie was dat ik het moet delen; ik ben toch geen Family & Friend en dat niet zal veranderen, dat ik juist scherp moet blijven en dat er misschien op termijn iets zal veranderen.

Dan zie ik de volgende dag de krantenkop “Bòi Antoin: Zorgen over persvrijheid.” Hij refereert met name naar de invloed van grote bedrijven. Ik las de dag ervoor een column van een lokale columniste en die refereerde – volgens mij – naar zelfcensuur. Dan moet ik denken aan de woorden van de gevolmachtigde minister in en radioprogramma vanochtend, nadat hij vrijdag een debat in de Staten had overleefd. Hij verwijt mensen die in het Nederlands schrijven dat ze Nederland in de kaart spelen door onze vuile was buiten te hangen. Dat herinnerde mij weer aan het gesprek met Anthony Guillermo, die stelde dat mensen zelf, van binnen uit, de samenleving uithollen door onbesuisde klokkenluider acties. Ik stelde dat als het systeem niet zelfcorrigerend is, een actor weinig andere opties heeft dan proberen het systeem te breken. En dat brengt mij weer tot het gesprek dat ik vorige week voerde met Dick Drayer, waarin hij stelde dat steeds vaker de pers de vragen die gesteld moeten worden, niet stelt. Bijvoorbeeld: Is de vraag al gesteld waarom de partijleider van de MAN terugtreedt? Al met al, de angstcultuur zit er bij ons echt diep in en met reden. Maar is het niet juist en wegkijken en zwijgen dat ons in de problemen heeft gebracht? Maar ben je dan geen Don Quichot als je zaken blijft publiceren?

 

 

Miguel Goede

 


Rss_feed