Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

Notabelen zorgen goed voor zichzelf

Posted on May 31, 2023 at 1:10 PM Comments comments (31)

 

Notabelen zorgen goed voor zichzelf

 

DRAFT 3.0

 

1 juni 2023

 

Ik ontvang op 29 mei 2023 twee berichten tegelijk. De eerste gaat over de armoede op Curaçao. Het zijn cijfers van het CBS. Het bestaansminimum is gestegen. Inflatie is vast een belangrijke verklarende factor voor deze stijging. Een alleenstaande moeder met twee kinderen heeft nu Naf. 2.393,- nodig in plaats van Naf. 2.229,00.

16.872 huishoudens leven nu in armoede (onder de armoedegrens). Meer 45.000 inwoners leven in armoede. Niet gedocumenteerde vreemdelingen niet meegerekend. Het gaat om 46.647 van 148.925 inwoners van het eiland en dat is 31,3 %. En volgens mij is in werkelijkheid eerder 50 tot 60%. En ook de emigratie drukt het cijfer behoorlijk.

 

Dan sla ik de krant open en lees dat de ministers de limiet van de creditcard voor het reizen op $25.000 (Naf. 45.000) hebben gesteld (Betaalpas 25.000 USD voor reizende ministers, 2023). Dit in de context dat weer een groot aantal ministers en politici in het buitenland vertoeven. In korte tijd bezochten ministers Dubai twee keer. Nagenoeg alle mannelijke ministers bezochten de Miss Curaçao verkiezing in de meest exotische pakken met een grote grijns en bekroonde ze de missen. Het is gewoon zichtbaar (hidden in plain sight) dat politici de tijd van hun leven hebben. Ik hoorde laatst een journalist vertellen hoe dik ze worden van het eten. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat men ook dik kan worden van onregelmatig eten, geen tijd om te sporten en stress. Maar het valt mij altijd op dat Nederlandse politici daar aanzienlijk minder last van schijnen te hebben.

Het is evident dat de bevolking verarmt en vertrekt naar onder andere Nederland en Bonaire. Terwijl de regering twee jaar geleden begon met een document dat in de titel stelde dat het nu de beurt is van het volk. Dat is duidelijk niet het geval en toch houdt de bevolking zich koest, zelfs op 30 mei. En volgens een survey over de politieke stemming schijnt het kabinet algeheel af te keuren.

Wij zijn een volk van tamme schapen (pueblo mansu). En wij hebben een echt begripvolle staatssecretaris die niets wil opleggen want dat zal volgens haar niet werken. Maar er is geen enkele visie waar wij naar toegaan als land en is het toerisme een totale wildgroei.

 

References

Betaalpas 25.000 USD voor reizende ministers. (2023, mei 29). Antillians Dagblad, p. 1.

 

 Waar ik mij aan erger

Posted on May 30, 2023 at 7:45 AM Comments comments (136)

Waar ik mij aan erger

 

DRAFT 3.0

 

31 mei 2023

 

Irritatie is een groot woord, maar dat past ook. Naar aanleiding van mijn tekst over alle gevallen notabelen van ons dorp en het artikel over 30 mei 1969, krijg ik ook dit soort reacties: Heb je gekeken naar Nederland? Het is toch een wereldwijd fenomeen of –probleem? Het komt erop neer dat wij niet de enige zijn en er toch niets aan kunnen veranderen.

Het komt neer op: kuchu a korta’mi; bus a bai laga’mi. Voor iedere oplossing tien problemen erbij. Het is het ‘ja-maar-denken’. Het is de slachtofferrol. De Calimero-rol. Iemand eindigt met: heb geloof in de mensheid, het zal wel weer goed komen. En het zijn ook mensen met een opleiding die zo reageren. De uitkomst moet zijn dat het niet aan ons ligt, dat het niet onze schuld is, en dat wij er toch niets aan kunnen doen. Men heeft het niet eens in de gaten. Het komt erop neer dat wij niets kunnen doen aan onze corruptie en zeker niet aan de klimaatveranderingen. Het blijft bij positief blijven, vertrouwen hebben, hoop, bidden en mediteren. Hoe kan een mens, een dorp, een volk zo leven en vooruit komen?

 

Miguel Goede

 


 

Vrije dagen

Posted on May 29, 2023 at 5:25 PM Comments comments (70)

Vrije dagen

 

DRAFT 3.0

 

30 mei 2023

 

Het is tweede dag van Pinksteren en ik zag dat het in Nederland een vrije dag was. Dat is bij ons niet meer zo en nu willen enkelen in Nederland daarover discussiëren (Dros & Blacquière, 2023). Ik zou al schrijven over extra vrije dagen naar aanleiding van het feit dat de overheid de ambtenaren vrij gaf op vrijdag 19 mei omdat 18 mei vrij was in het kader van de hemelvaart. Het opnemen van een vrijdag tussen een feestdag en het weekend is een nationale sport. Men noemt en een bruggetje bouwen naar het weekend, puente in het Spaans.

Ik vind al die vrije dagen alleen maar lastig. Zeker sinds het thuiswerken tijdens de pandemie is geïntroduceerd. Het onderbreekt het ritme. En zelf door werken in je vrije tijd heeft weinig zin omdat veel mensen niet bereikbaar zijn.

Op Curaçao vrij geven vind ik misplaatst. Wij hebben een te lage arbeidsproductiviteit. En wat is zo erg aan werken? En toch kan ik het begrijpen want onderzoek wijst uit dat pesten, of erger, aan de orde van de dag is op het werk. Maar vrije dagen is niet de oplossing. Er moeten interventies plaatsvinden binnen organisatie. Bijvoorbeeld het installeren van vertrouwenspersoon en het inschakelen van maatschappelijk werkers.

 

References

Dros, L., & Blacquière, J. (2023, mei 28). Tweede pinksterdag is nog altijd een vrije dag. Wat vinden christelijke leiders? Retrieved from trouw.nl: https://myprivacy.dpgmedia.nl/consent?siteKey=w38GrtRHtDg4T8xq&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.trouw.nl%2fprivacy-wall%2faccept%3fredirectUri%3d%252freligie-filosofie%252ftweede-pinksterdag-is-nog-altijd-een-vrije-dag-wat-vinden-christelijke-leiders%257eb00

 

 

Miguel Goede

 

De notabelen van ons dorp

Posted on May 28, 2023 at 4:10 PM Comments comments (118)

De notabelen van ons dorp

 

DRAFT 3.0

 

29 mei 2023

 

Notabelen zijn nette mensen, zegt mijn vriend Marcel Frans steevast. Hierbij kan men denken aan het dorp van vroeger, waar de kring van notabelen werd gevormd door de gouverneur, gezaghebber, pastoor, dokter of notaris, accountant, rechter, advocaat, maar ook de onderwijzer. De notabelen zijn de invloedrijke personen die aanzien genieten op basis van hun beroep of functie of door hun afkomst, kennis of ervaring. Beroepen als onderwijzer zijn al lang geschrapt van dit lijstje.

Van de week wer het rapport van de Algemene Rekenkamer over notarissen belicht. Daar lusten de honden geen brood van. En dit in combinatie met de recent veroordeelde notaris vrees ik dat ook de notaris is geroyeerd van het lijstje van notabelen waar men achting voor heeft op het eiland. Net als commissarissen―ooit was een commissariaat een erebaantje waar men nauwelijk iets voor ontving―onder wiens neuzen banken en financiële instellingen zijn leeggeroofd. Zo is het pensioen van 30.000 mensen op de tocht en dreigt men het bij de burgers te verhalen. Deze commissarissen waren ooit gouverneur, minister, directeur. Ook bankdirecteuren zijn achter slot en grendel beland. Maar bankiers en advocaten hadden in het dorp altijd al een wat twijfelachtige reputatie. En laten wij maar zwijgen over de consultants. Vele pastoors zijn al door de mand gevallen en publiekelijk aan de schandpaal genageld. En nu blijken de medici ook geldwolven te zijn. En zo moeten wij, in het bijzonder onze kinderen, het zonder notabelen stellen. Aan wie kan men zich nog spiegelen? Aan onze sport miljonairs?

De notabelen doen alsof hun neus bloed en schrijden als de keizer zonder kleren door over het eiland. De mensen tegen wie jongeren vandaag de dag naar opkijken zijn mensen die een bling bling levensstijl etaleren. Het doet er niet toe hoe dat wordt gefinancierd, of het nu een topinkomen is, uit de drugseconomie komt, of uit witwaspraktijken, of e-gaming. Geld stinkt niet (pecunia non olet). Onze kinderen worden net als de ratten door de rattenvanger van Hamelen afgevoerd.

Is dit wel een erg cynische tekst?

 

Miguel Goede

 

30 mei 2023

Posted on May 27, 2023 at 4:30 PM Comments comments (102)

30 mei 2023

 

DRAFT 3.0

 

28 mei 2023

 

Het gaat natuurlijk om 30 mei 1969. Normaal lever ik commentaar na de datum. Maar nu wil ik reflecteren zonder te zijn beïnvloed door anderen die op die datum het woord zullen voeren.

Ik moet onmiddellijk denken aan Stanley Brown. Het is de eerste keer dat hij er niet meer bij is. Niet zo lang geleden was het aan hem de eer om de hoofdtoespraak te behouden op de herdenking.

Velen stellen dat 1969 het verval van Curaçao heeft ingeluid. Stanley was daar hartstochtelijk er niet mee eens. Hij wees dan op met name de stijging van het minimumloon en andere verbeteringen van de rechtspositie van de arbeiders en ook op het feit dat de Afro-Curaçaoënaar ook posities als gouverneur, gezaghebber en dergelijke kan bekleden.

Maar nu 2023. De armoede neemt met de dag toe en velen moeten hun eiland ontvluchten om te overleven of om hun kinderen en zichzelf een kans te bieden op een betere toekomst. Het eiland heeft de hoogste GINI-coëfficiënt (0,42) van het Koninkrijk, dat duidt op een grote ongelijkheid tussen topinkomens en het minimumloon, het onderstand en geen inkomen.

De samenleving is gefragmenteerder dan ooit; helemaal niet inclusief. Er is een crisis in de zorg en het onderwijs en in nog meer sectoren en er is ondanks het landspakket en de onderlinge regeling weinig perspectief.

Ik had 26 mei 2023 een epifanie. Ik zag hoe de black jetset opereerde. Ik kreeg geen totaal beeld maar een glimps. Wij organiseren een cursus. Alle presentatoren zijn lid van het netwerk; collega’s, ex-studenten of welke andere relatie dan ook. Wij huren de locatie bij iemand die ooit bij ons in de collegebanken zat. Wij halen de versnaperingen bij een familielid van. De inschrijvingen komen van bedrijven en overheidsinstanties waar er alumni werken. De inhoud van de cursus en of mensen echte relevante en bruikbare kennis opdoen is totaal niet relevant, het gaat erom dat het geld binnen komt, want er zijn rekeningen te betalen. Dit is een meer expliciete beschrijving van hoe Family & Friends werk. Velen stellen dat het inherent is aan kleine samenlevingen, dat het onvermijdelijk is en dat iedereen het doet. Ik weet het niet. In deze context een andere case. Laatst was ik in een meeting en liet een deelnemer een naam vallen van iemand van wie ik weet dat het een huisvriend is, en vertelt dat de persoon een expert is op een specifiek gebied. En dat is niet zo. De persoon wil wel als zodanig te boek staan en deze vriend wil hem wel een handje helpen. Het is de klassieke techniek van name-dropping. Steeds meer moet de verslaggever een vriend zijn en tegenwoordig moet zelfs de huisarts en de specialist een vriend zijn.

Tot slot. Ik maak onderscheid tussen minstens twee netwerken; de ene is de andere niet. Een goed netwerk is een netwerk dat waarde creëert, bijvoorbeeld door export. Family & Friends is een netwerk dat waarde vernietigt; het graait en verdeelt de buit onderling.

54 jaar na 1969 is het land in een ongekende crisis beland. De raffinaderij, ooit de motor van welvaart, waar in 1969 de protesten begonnen, staat stil door corruptie. De revolutie is ook hier een Animal Farm gebleken. Maar gelukkig is er het toerisme en beginnen heel voorzichtig nieuwe sectoren zich af te tekenen. Sectoren als de ICT en de nieuwe energiesector.

 

Miguel Goede

 

De klimaat- en energieconferentie op Aruba

Posted on May 26, 2023 at 5:30 PM Comments comments (102)

De klimaat- en energieconferentie op Aruba

DRAFT 3.0

 

27 mei 2023

 

Van 10 tot en met 12 mei was dus de klimaat- en energieconferentie op Aruba. Op Curaçao werd het volgens mij niet echt gevolgd. Hoewel mensen steeds meer bewust worden van de klimaatcrisis zijn wij nog niet zo ver en hebben wij nog een lange weg te gaan, maar ik weet niet hoeveel tijd wij nog hebben.

De conferentie had als doel om de landen bij elkaar te brengen en samenwerking op het gebied van klimaatverandering te stimuleren. Volgens de organisatoren leverde de conferentie concrete resultaten op, zoals samenwerkingsovereenkomsten voor meer duurzame en betaalbare energie op Aruba, Sint Maarten en Curaçao, een nieuw op te richten vierlandenoverleg en een routekaart voor de transitie binnen het Koninkrijk. Ook zijn knelpunten geïdentificeerd die in aanloop naar de volgende conferentie worden opgepakt. Curaçao tekende een dag later met de Nederlandse minister Rob Jetten het MoU ‘Hernieuwbare Energie’. De ambitie is om op het eiland met behulp van Nederlandse kennis en kunde snel meer duurzame energieprojecten te realiseren zodat burgers kunnen profiteren van schone, betaalbare energie.

Maar de burger zelf weet er erg weinig van. De burger wordt niet gestimuleerd tot gedragsverandering, bijvoorbeeld minder afval produceren, minder plastic gebruiken, over gaan op zonne-energie. Het blijft een zaak van techneuten en technocraten. Aan de andere kant is er bij velen blijdschap over duurzame ontwikkeling van een deel van Oost Punt en dat dit project weer zal brengen in de vaart der volkeren. Bij het verlies van wat natuur wordt nauwelijk stil gestaan. Dat is altijd het geval bij de aankondiging van een grote fysiek project. Ook is er veel vreugde over het bedrag dat een Heritage Fund kan investeren in de monumenten. Ik neem aan dat bij de restauratie rekening zal worden gehouden met de klimaatcrisis, met name de stijgende zeespiegel.

 

Miguel Goede

 

Overconsumptie van de zorg op Curaçao

Posted on May 25, 2023 at 3:30 PM Comments comments (121)

Overconsumptie van de zorg op Curaçao

 

DRAFT 3.0

 

26 mei 2023

 

Op 14 mei stond het in de krant (Overconsumptie zorg; Medische zorg kost Curacao 13,4% van economie, 2023). Dit artikel plaatste de discussie over het CMC en het inkomen van specialisten in een andere context. Dat is niet perse beter noch slechter.

Om die 13,4% te begrijpen:

Aruba 9%

Regio 6,8%

Rijke landen 7,8%

Sint Maarten 8,5%

 

Vanaf eind jaren tachtig is Curaçao bezig de tering naar de nering te zetten. Ik meen dat al in Ekilibrio & Adelanto van Berenschot aangeven dat de gezondheidszorg hervormd moet worden. Ik herinner me al rapporten van Nederlandse professoren en een rapport geschreven onder het voorzitterschap van Piet Eddine rond de jaren negentig. Het meest recente rapport is van commissie Monte uit 2019. Men zegt dat dit laatste rapport een update is van wat allemaal eerder is bedacht.

Uit een notitie van 2010 volgt een synopsis:

Het ontbreekt op Curaçao aan een visie op de zorg, de zorg is versnipperd, de overheid voert geen regie, de zorgkosten zijn hoog, zeker in relatie tot de kwaliteit, kortom: de kwaliteit van de zorg moet worden verhoogd en de organisatie moet worden verbeterd. De kwaliteit van de zorg op Curaçao laat te wensen over. De toegankelijkheid van de zorg op Curaçao is op dit moment goed, maar komt in gevaar als de kosten blijven stijgen. De kosten voor de zorg op Curaçao blijven oplopen, interventie is noodzakelijk

• De uitgaven aan de zorg stegen in de periode 2008-2011 met 15%

• De netto economische groei was in die periode nul of negatief

• De bovengemiddeld stijgende kostenposten zijn: laboratoria (23%), huisartsen (22%), ziekenhuizen (19%) en medisch specialisten (17%)

• Bepaalde groepen medisch specialisten hebben relatief hoge honoraria (bron: Onderzoek Medische Tarieven 2010):

o Het relatieve honorarium van huisartsen (uitgedrukt in BNP/inwoner) is in een vergelijking tussen 18 landen het één na hoogste. Het honorarium ligt o.a. hoger dan dat in Nederland, Aruba, Portugal, Canada en Frankrijk

o Het relatieve honorarium van medisch specialisten (uitgedrukt in BNP/inwoner) is in een vergelijking tussen 18 landen het hoogste. Het honorarium ligt hoger dan landen als Nederland, Aruba, Verenigde Staten, Zweden, Canada en Frankrijk

o Het absolute honorarium van medisch specialisten (uitgedrukt in NAFL) staat in hetzelfde onderzoek op een 5e plaats, vlak achter dat in de Verenigde Staten

• Kostenbesparende maatregelen zijn:

o Zo snel mogelijk een nieuw ziekenhuis realiseren

o Een efficiënte en effectieve functieverdeling tussen de ziekenhuizen realiseren

o In dienst nemen van de medisch specialisten tegen normsalarissen en/of hen budgetteren

o Budgetteren van zorginstellingen

o Substantiële besparing op geneesmiddelen is mogelijk

o Een efficiënte en passende beroepskrachtenplanning in de zorg

• De beheer- en beleiduitgaven bedragen op Curaçao 12% van de zorguitgaven, in Nederland is dit 6%

 

In tegenstelling wat vaak de perceptie of werkelijkheid is, is er sinds 2010 wel het nodige gebeurd, maar is het zoals gebruikelijk―ook elders c.q. in andere landen―niet integraal geïmplementeerd. Inmiddels is er een nieuw ziekenhuis―CMC opende de deuren in 2019, net voor de pandemie― en zijn de specialisten in dienst. Maar het ziekenhuis kostte 600 miljoen in plaats van 300. (We wachten al jaren op het parlementair onderzoek.) Het ziekenhuis werd van onderdeel van de oplossing een grote oorzaak van het probleem. Velen, waaronder de specialisten, wijzen naar de kosten van de geneesmiddelen. Ook de importeurs worden door partijen geduid als heilig huisje. Bij een van zijn laatste optredens als voorzitter van het CFT, wees de inmiddels afgezwaaide prof. Raymond Gradus op de te nemen maatregelen in de zorg en het risico van het ziekenhuis. Hij wees specifiek naar de geneesmiddelen en gaf als voorbeeld dat het een significante besparing zou zijn als paracetamol niet meer in het pakket van de SVB zou zijn.

Naast het feit dat er, vergeleken met 2010, nog steeds geen economische groei is, is de bevolking kleiner en grijzer geworden. Het is duidelijk dat de zorg, en eigenlijk alles op Curaçao, op ramkoers is, en alle hens op het dek zouden moeten zijn om een crash te voorkomen. Maar men lijkt te hopen dat de wal het schip zal keren, maar ik vrees dat het schip zal zinken.

En zo als gebruikelijk kom ook ik niet toe aan waar het in feite om moet gaan, de verschuiving naar preventie! Wij behoren tot de top van de wereld als het gaat om welvaartziektes. Ik moet denken aan toen ik als rector manigificus (2010-2012) de medische faculteit wilde realiseren, door een opleiding van huisarten gebaseerd op het Primary Healthcare. Het WHO-model van Primary Healthcare heeft als doel om de gezondheidstoestand van individuen en gemeenschappen te verbeteren door middel van een geïntegreerde en alomvattende benadering van gezondheidszorg. Het legt de nadruk op preventie, gezondheidsbevordering en eerstelijnszorg als essentiële pijlers van een goed functionerend gezondheidssysteem. Natuurlijk is dit plan in de kiem gesmoord.

 

References

Overconsumptie zorg; Medische zorg kost Curacao 13,4% van economie. (2023, mei 14). Opgehaald van antilliaansdagblad.com: https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/27618-overconsumptie-zorg

 

 

 

Miguel Goede

 

Agressie en geweld

Posted on May 24, 2023 at 7:15 PM Comments comments (87)

Agressie en geweld

 

DRAFT 3.0

 

25 mei 2023

 

Het viel me op toen ik bij twee gelegenheden zag dat vrouwen (dames?) met elkaar op de vuist gingen bij de ingang van een groot feest. Daarna zag ik een grote vechtpartij van dames tijdens het vrouwenvoetbal. Op dat moment waren er ook nieuwsberichten van relationeel geweld; men gebruikt die term liever dan huiselijk geweld. Het is toch wat als mensen die van elkaar houden of eens van elkaar hebben gehouden, nu elkaar de hersens willen inslaan. Toen had je het geval van die man die in het proces van echtscheiding zat, opdracht gaf om hun huis met zwaar materieel met de vloer gelijk te maken. Ik had een aantekening gemaakt en het verder van me afgezet, maar vandaag stuitte ik op die aantekening. Bij het naslaan van het jaarverslag van het Openbaar Ministerie over het jaar 2022, zie ik dat wordt vermeld dat in 2022 de geregistreerde gevallen zijn gedaald tot 94, maar staat er tegelijk dat dit niet betekent dat deze vorm van geweld ook daadwerkelijk is afgenomen (Openbaar ministerie Curaçao & Sint Maarten, 2023).

Maandag avond reed ik op Schottegatweg ter hoogte van Mangusa Supermarkt en zag hoe hard de auto’s daar reden, hoe er werd ingehaald en hoe auto’s die zich hielden aan de maximumsnelheid werden opgejaagd. Uitgerekend daar waar de afgelopen tijd zoveel ongelukken, waarbij doden waren te betreuren, hebben plaatsgevonden.

In de media―Curaflix―neemt het etaleren van deze agressie een steeds groter deel in. Niet alleen gaan er steeds vaker filmpjes rond op Whatsapp. Ook wordt in het nieuws of journaal het segment over politie en verkeersongelukken steeds groter en komt het steeds vroeger aan bod. Het lijkt entertainment te zijn geworden.

Ik kom niet zo maar op plekken om een absoluut oordeel te fellen maar ik denk dat er veel stress is op dit moment dat leidt tot irritatie. Dat heeft volgens mij allemaal te maken met twee jaar lang beperkingen vanwege de pandemie; mensen moeten opnieuw wennen om samen te leven. Maar het komt ook door de ongekende economische crisis en de bijbehorende inflatie. Mensen moeten aan het eind van de maand overleven; heb ik nog genoeg om te eten?; heb ik genoeg voor benzine en/of stroom? Voeg daaraan toe de extreme hitte en droogte veroorzaakt door El Niño die door de klimaatcrisis heftiger is.

De groep werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg trad laatst naar buiten en hield ook een presentatie in het parlement waar zij in feite de noodklok luidden. Er zijn wachtlijsten. (Deze situatie is niet uniek voor het eiland maar is een mundiale tendens.)

Bij ons spelen ook discussies over het slavernijverleden, kolonialisme en racisme. Het wangedrag van bestuurders, die het geld over de balk lijken te smijten met hun reizen en andere uitspattingen spelen zeker ook een rol.

Het is ook met name verbale agressie; mensen uiten zich agressief en intimiderend op sociale media en hebben zich niet in de hand. Men lijkt ook niet in staat om zichzelf bij te sturen.

Dit alles maakt het zoeken van oplossingen op alle niveaus―van micro tot macro―alleen maar moeilijker. Ik wil mensen uitnodigen om het hoofd koel te houden en oplossingsgericht te denken. Met name zij die zich een topfunctie hebben verworven. Bij dat topinkomen hoort de maatschappelijke plicht om de organisatie en de samenleving―maar ook individuele medewerkers―te sturen richting verlichting en oplossing van de crisis. Het belangrijkste is het creëren van zinvolle banen. Het individu moet trachten te overleven en zich ook te ontwikkelen om weerbaarder te zijn. Tot slot, maak het elkaar niet moeilijker dan het al is, hou het hoofd koel en ga onnodige problemen uit de weg. Zoek een maatschappelijk aanvaarde uitlaatklep; ga naar het strand of zo.

 

References

Openbaar ministerie Curaçao & Sint Maarten. (2023). Jaarverslag Curaçao 2022. Opgehaald van https://www.openbaarministerie.org/jaarverslagen-curacao: https://cuatro.sim-cdn.nl/openbaarministerie/uploads/jaarverslag-om-cur-2022.pdf

 

 

Miguel Goede

 

â??The First Ladiesâ?� op Curaflix

Posted on May 23, 2023 at 4:05 PM Comments comments (140)

“The First Ladies” op Curaflix

 

DRAFT 30

 

24 mei 2023

 

Dus Curaçao is een grote realityshow, uitgezonden via de media en sociale media. Het is ook nog interactieve media want iedereen kan reageren (Goede, 2010). Afgelopen weekeinde dringende twee aflevering zich op, die ik de serie “The First Ladies” heb gedoopt.

Het eerste was een interview van ongeveer een uur met de First Lady―wij kennen geen echte first lady, maar men doelt op de vrouw of partner van de minister president―van de eerste minister president van het Land Curaçao, dat in 2010 begon. Het is inmiddels zijn ex en ze waren, als ik het heb begrepen, niet getrouwd en hebben nu twee kinderen. Ze blikt terug op haar strafzaak, haar tijd in de gevangenis, de impact op haar kinderen en hoe ze verder gaat.

De tweede is de lovestory van huidige minster president en zijn vermeende vriendin die ook CEO zou zijn―op tot zeer kort geleden zou zijn geweest―van een van de grootste spelers in de online gambling en de vermeende belangenverstrengeling. Zo zou de laatste dienstreis naar Dubai te maken hebben met on e-gambeling (Knipselkrant, 2023).

Het lijken mij allemaal privé-aangelegenheden waar ik niet op zit te wachten. Met name de eerste aflevering is niet alleen privé maar ook zeer emotioneel en pijnlijk. Bij de tweede moeten wij helaas toch kijken omdat het algemeen belang aan de orde is. Maar ik laat het graag over aan de organen en instanties; de zogenaamde check and balance. Dus bij deze mijn verzoek om het alsjeblief ook iets te doen. Het geeft wel aan dat bestuurders veel meer aan hun hoofd hebben dan hoe dit land en arme burgers er bovenop te helpen. Ze leven letterlijk in een nader wereld.

 

References

Goede, M. (2010). Media, Democracy and Governance? In R. In 't Veld, Knowledge Democracy ? Consequences for Science, Politics and Media. Heidelberg: Springer. Opgehaald van https://www.academia.edu/37139656/Media_Democracy_and_Governance_2010

Knipselkrant. (2023, mei 22). Koninkrijksbelangen blog | First Lady. Opgehaald van knipselkrant-curacao.com: https://knipselkrant-curacao.com/koninkrijksbelangen-blog-first-lady/

 

 

 

Miguel Goede

 

National Export Week

Posted on May 22, 2023 at 11:35 AM Comments comments (119)

National Export Week

 

DRAFT 3.0

 

23 mei 2023

 

Vorige week heb ik weer deelgenomen aan de zesde aflevering van de National Export Week. Ik was er volgens mij al twee keer eerder bij. Het was van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de hemelvaart op donderdag. Het was een hybride evenement, deel live en deel via het internet. Maandagochtend heb ik de opening bijgewoond in het auditorium van de Centrale Bank. De opkomst viel echt tegen, maar delen van de inhoud weer goed. De speech van de minister van MEO gaf een goed overzicht van wat allemaal gedaan is en wat nog moet. De medewerkers van de bank gaven een goede uitleg over de betalingsbalans anno 2022.

De volgende ochtend vond ik het allemaal omslachtig om online aan te sluiten. Dat was vrijdag verholpen. Op vrijdag volgde ik het verhaal over import substitutie van landbouwproducten. De bijdrage van de sector moest binnen x aantal jaren verhoogd worden tot 5% van het BBP. Lijkt mij zeer nastrevenswaardig. Daarvoor zal ik een paying solution van lokale makelij. Echt indrukwekkend. Tot slot tekende de minister van MEO samen met Fabien Cousteau een overeenkomst voor het bouwen van zijn onderwater space station.

Het is goed dat er zo’n week is om elkaar te informeren en verhalen te delen. Alleen denk ik dat het compacter moet. Mensen kunnen geen week spenderen aan een dergelijk evenement. Zeker als het geen concrete handvatten levert voor export. Er is concrete informatie nodig over hoe ik betaald wordt vanuit het buitenland en hoe ik kan posten naar het buitenland. En deze informatie was er ook tussendoor.

Maar voor mij het belangrijkste. Voor men kan exporteren moet men een lokale start maken en een -markt opbouwen. In theorie kan een bedrijf rechtstreeks naar een internationale markt, maar de praktijk is dat men lokaal voet aan de grond moet krijgen en de realiteit mis ik.

 

Miguel Goede

 


Rss_feed