Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Plan and do

Posted on January 16, 2022 at 7:15 AM Comments comments (83)

Plan and do

 

DRAFT 2.0

 

16 januari 2022

 

Wij blijven plannen en acties (uitvoering, implementatie, doen) als twee gescheiden activiteiten zien. Dit stamt uit de de tijd dat plannen primair een activiteit was dat zich voordeed in de bouw en techniek. Toen sprak men nog van blueprint maken. Voor de uitvoering moet de blueprint af zijn. Andere klassieke vormen van planning stammen uit het militaire gebeuren. Zaken als logistieke planning, pro...

Read Full Post »

Teveel plannen?

Posted on January 15, 2022 at 8:05 AM Comments comments (228)

Teveel plannen?

 

DRAFT 2.0

 

15 janauri 2022

 

Als je vraagt om een plan hoor je gelijk, er zijn te veel plannen, laten wij nu eens iets uitvoeren. Dat noemt men paralysis by analysis. Of op de vluchten naar de toekomst, want door te plannen hoeft men niets te doen.

Ja, er zijn te veel plannen. Maar plannen zijn altijd plaats en tijd gebonden. Man kan niet vijf jaar later een plan implementeren. Het moet geactualiseerd worden. Men zegt...

Read Full Post »

Zijn er dan geen lichtpuntje op Curacao?

Posted on January 14, 2022 at 9:30 AM Comments comments (175)

Zijn er dan geen lichtpuntje op Curacao?

 

DRAFT 2.0

 

14 januari 2022

 

Er zijn zeker lichtpuntje? Ggisteren zag ik drie. Per 15 januari 2022 zijn interbancaire transacties tussen de eilanden instant verwerkt. Dat zal het betalingsverkeer zeker ten goede komen (Betaling 24/7/365; CBCS, lokale banken en Worldline maken Instant Payments mogelijk, 2022).

In de staten wordt er een presentatie gehouden over de digitalisering van het onderwi...

Read Full Post »

Een plan

Posted on January 13, 2022 at 6:55 AM Comments comments (263)

Een plan

 

DRAFT 2.0

 

13 januari 2022

 

Het is het nieuwe jaar 2022. Hadden wij maar een plan, een visie, een strategie, een programma, een project. Iets dat zegt: wij staan nu hier en wij willen daar naartoe. Wij moeten door deze fasen heen, deze stappen zetten, en dit zijn de mijlpalen. Iets waarin staat wie, wat, wanneer moet doen om ons bereiken te berieken. Wat de investeringen zijn en wat het oplevert.

Ja, er is een National Deve...

Read Full Post »

â??Donâ??t look upâ?�, de film

Posted on January 12, 2022 at 7:30 AM Comments comments (214)

“Don’t look up”, de film

 

DRAFT 2.0

 

12 janauri 2022

 

Het is satire, een kunstvorm waarbij meestal op een humoristische manier maatschappijkritiek gegeven wordt. Voor mij is het te herkenbaar om in een deuk ervan te liggen. Het gaat over een meteoriet die op de aarde afkomt en alle leven zal vernietigen. Enkele wetenschappers trachten de politiek en via de media het publiek te waarschuwen, maar niemand wil het luisteren w...

Read Full Post »

Koninkrijksrelaties en digitalisering is niet een ongelukkige combinatie maar een geschenk uit de hemel

Posted on January 10, 2022 at 7:55 AM Comments comments (381)

Koninkrijksrelaties en digitalisering is niet een ongelukkige combinatie maar een geschenk uit de hemel

 

DRAFT 2.0

 

10 januari 2022

 

Een lange titel. Vandaag is kabinet Rutte IV beëdigd. Staatssecretaris Raymond Knops keert niet terug op Koninkrijksrelaties. (Hij was naar mijn mening de beste staatssecretaris sinds deze post bestaat.) Hij wordt opgevolgd door Alexandra van Huffelen. Wij wensen haar alle succes toe. Het is misschien po...

Read Full Post »

Verwende slachtoffers bestaan niet?

Posted on January 9, 2022 at 8:15 AM Comments comments (167)

Verwende slachtoffers bestaan niet?

 

DRAFT 2.0

 

9 janauri 2022

 

Los van het feit dat ik ons/wij een verwend volk noem om te argumenteren dat hij geen eigen verantwoordelijkheid dragen.

Aart Broek maakt er een punt van dat de Afro Curaçaoënaar zoveel is aangedaan en heeft meegemaakt dat er iets heel complex is gebeurd en dat het dragen van eigen verantwoordelijk niet verwacht kan worden. De stelling is volgens mij dus dat wi...

Read Full Post »

Commander in chief, eigen verantwoordelijkheid, time-out en de gedragswetenschappen

Posted on January 8, 2022 at 7:35 AM Comments comments (220)

 

Commander in chief, eigenverantwoordelijkheid, time-out en de gedragswetenschappen

 

DRAFT 2.0

 

8 janauri 2022

 

 

In tijden van crisis treedt bij ons een tijdelijke structuur op dat minder democratisch is. Om dit duidelijk te maken wordt de minister president tijdelijk opperbevelhebber genoemd. Dit heeft een gedragswetenschappelijke basis; in tijden van crisis moet men snel kunnen beslissen en moet derhalve de struct...

Read Full Post »

Loyaliteit en principes

Posted on January 6, 2022 at 11:50 AM Comments comments (348)

Loyaliteit en principes

 

DRAFT 2.0

 

6 januari 2022

 

 

Wat is loyaliteit? Het is de mate waarin men trouw is aan aangegane verplichtingen. Wanneer men zich echt houdt aan de afspraak is er sprake van loyaal zijn. Eerlijk en oprecht zijn valt onder loyaliteit. Wat zijn principes? Niet van zijn beginselen afwijkend.

Op Curaçao is men loyaal aan personen. En dat gaat ver; boven principles. Misschien is het inherent aan kl...

Read Full Post »

Informatie, de pandemie en de bovenkamer

Posted on January 6, 2022 at 12:40 AM Comments comments (1)

Informatie, de pandemie en de bovenkamer

 

DRAFT 2.0

 

5 januari 2022

 

De pandemie verandert steeds. Steeds moet iedereen nieuwe informatie bereiken en moet deze in de bovenkamer verwerkt en opgeslagen worden en moet het gedrag op basis van de informatie worden bijgesteld. Je zou denken dat er genoeg informatie is, maar dat is niet het geval. De overheid geeft te weinig goed gestructureerde informatie en wat de overheid doet strookt niet met...

Read Full Post »