Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

Verandering roept weerstand op

Posted on September 12, 2022 at 8:00 AM Comments comments (24)

Verandering roept weerstand op

 

DRAFT 2.0

 

12 september 2022

 

Dat roepen wij steeds en in is het eerste wat wij meegeven aan studenten als wij het vak change-management doceren. Veranderen is moeilijk Is dat wel zo? En waarom is het zo?

Wat is veranderingen ook alweer? Want wij gebruiken de woorden maar realiseren ons niet wat het inhoudt. Verandering is simpel weg iets dat men altijd zus deed, vanaf nu zo doet. Dat is gedefinie...

Read Full Post »

Parallel universum

Posted on September 10, 2022 at 7:10 PM Comments comments (99)

Parallel universum

 

DRAFT 2.0

 

11 september 2022

 

Vandaag is een beruchte datum - 9/11 - waarop de Twin Towers 22 jaar geleden werden neergehaald. Ik was toen wat jonger en hoorde toen tot de lichting die meende wat te zeggen te hebben.

Ik ben mij al een paar jaar terug van het bestaan van een parallel universum dat door een andere generatie is gecreëerd en ingenomen. Door een toeval belandde ik voor een paar uur in dit univers...

Read Full Post »

Punda Vibes

Posted on September 10, 2022 at 8:45 AM Comments comments (34)

Punda Vibes

 

DRAFT 2.0

 

10 september 2022

 

Gisteren, donderdag, avond moest ik voor een meeting in Punda zijn. Ik was op een schema om te parkeren en vijf minuten voor de meeting voor de deur van de cliënt te staan. Het ging bijna mis want ik had niet gerekend op de Punda Vibes, de koopavond. Het was een drukte van jewelste. Het merendeel van de bezoekers leken mij toeristen en alle terrassen waren vol. Op bijna alle belangrijke hoeke...

Read Full Post »

Weten en kunnen

Posted on September 8, 2022 at 4:25 PM Comments comments (120)

Weten en kunnen

 

DRAFT 2.0

 

9 september 2022

 

Er is een verschil tussen weten en kunnen. Men kan weten en toch niet kunnen - bewust en onbekwaam. Men kan ook kunnen en niet weten - bekwaam en onbewust. Het mooiste is natuurlijk bewust en bekwaam - weten en kunnen.

Wij hebben wetenschappen en die hebben kennis en het accent is minder op kunnen. De ''logen" zijn volgens mij wetenschappers. De geleerden hebben doorgeleerd. Wij hebben de...

Read Full Post »

Weer over de onafhankelijkheid

Posted on September 7, 2022 at 7:20 PM Comments comments (75)

Weer over de onafhankelijkheid

 

DRAFT 2.0

 

8 september 2022

 

Zondag wipte ik snel binnen voor een cup koffie. Daar raakte in niet gepland aan de praat met een kennis. Die begon een monoloog over de weg naar de onafhankelijkheid, resoluties van de Verenigde Naties en zo voorts. Ik probeerde lang beleefd te blijven. Ik legde uit dat dat allemaal formeel juridische constructies waren. Dat echte onafhankelijk meer te maken heeft met burgers di...

Read Full Post »

Meer dan tien jaar zijn al verloren gegaan

Posted on September 7, 2022 at 7:35 AM Comments comments (36)

Meer dan tien jaar zijn al verloren gegaan

 

DRAFT 2.0

 

7 september 2022

 

 

In 2012 schreef ik het volgende:

 

Posted on October 15, 2012 at 7:35 PM

We zitten nu midden in de crisis van Curaçao 2.0. Het werkt allemaal niet meer: Aqualectra, UTS, Curoil, hospitaal, downgrading luchthaven, de politiek, het begrotingstekort, het ambtelijk apparaat. Gelukkig zien we ook de voorbodes van 3.0: Ctex, Jazz Fes...

Read Full Post »

Regeerprogramma in het parlement

Posted on September 5, 2022 at 12:20 AM Comments comments (204)


 

DRAFT 2.0

 

4 september 2022

 

Het is nu zondag. Eind vorige week was het regeerprogramma eindelijk op de agenda van de vergadering van de Staten, na ruim één jaar deze regering. Maar toch vind ik het een goede ontwikkeling want er is ten minste een programma waar wij ons op kunnen richten. Het lijkt mij een zeer terechte vraag van het lid van de oppositie dat het debat uitgaat van presentaties door ministers van hun hoofdst...

Read Full Post »

Jaarrekeningen, corporate governance, topinkomens

Posted on September 4, 2022 at 7:55 PM Comments comments (0)

Jaarrekeningen, corporate governance, topinkomens

 

DRAFT 2.0

 

5 september 2022

 

Soms denk je dat je alles al heb gehad. Dan blijkt dat het maar niet ophoudt. Ik lees in de Amigoe dat het nieuwe ziekenhuis CMC vanaf 2018 geen jaarrekeningen heeft gepubliceerd (Amigoe, 2022). Ook lees ik dat er gedoe is over een rapport opgesteld door de NZa. Het schijnt dat deze autoriteit in het rapport heeft geschrapt. Onder datzelfde artikel staat het ar...

Read Full Post »

Corporate Governance post-pandemic

Posted on September 3, 2022 at 10:50 AM Comments comments (85)

Corporate Governance post-pandemic

 

DRAFT 2.0

 

3 september 2022

 

Wat zijn mijn observaties na de eerste masterclass na de pandemie? Mensen zijn onwennig. Wij proberen afstand van elkaar te houden maar worden na elkaar getrokken. Daarna maakt men zich toch zorgen over mogelijke besmetting. Er is veel nagedacht over bijvoorbeeld vergaderruimte, circulatie en hoeveelheid mensen in de ruimte. Maar de meeste ruimtes zijn gewoon niet geschikt. M...

Read Full Post »

Is er vooruitgang op het gebied van corporate governance op Curaçao vergeleken met tien jaar terug?

Posted on September 1, 2022 at 10:15 PM Comments comments (162)

Is er vooruitgang op het gebied van corporate governance op Curaçao vergeleken met tien jaar terug?


DRAFT 2.0

 


2 september 2022

 

 

Ja! Zie het volgende:

• Het is steeds vaker een onderwerp van gesprek; mensen nemen het vaker in de mond. Dit is een indicatie van bewustwording.

• Er ligt een stapel aan vonnissen die niet alleen sanctioneren en misschien afschrikt, maar voor duidelijkheid sc...

Read Full Post »

Rss_feed