Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Inleiding Politicologie en Bestuurskunde voor het Caribisch gebied

view:  full / summary

Zonder integriteit is geen enkele ontwikkeling duurzaam

Posted on May 21, 2023 at 11:25 AM Comments comments (118)

Zonder integriteit is geen enkele ontwikkeling duurzaam

 

DRAFT 3.0

 

22 mei 2023

 

Ik zou zeggen zonder integriteit geen ontwikkeling, maar dat zou te absoluut zijn. Onderzoek en de literatuur zijn wel stellig dat als er ondanks corruptie toch ontwikkeling plaatsvindt, deze niet duurzaam is en dit met de tijd weer achteruit gaat. De afgelopen jaren is gebleken dat Curaçao veel heeft verloren vanwege de lage integriteit. Denk maar aan de...

Read Full Post »

Transitie is tussen de oren en collectief

Posted on May 20, 2023 at 4:15 PM Comments comments (95)

Transitie is tussen de oren en collectief

 

DRAFT 3.0

 

21 mei 2023

 

Wij op dit eiland hebben een grote weerstand tegen verandering. Wij ontkennen vaak de noodzaak. Vaak is het de wal die het schip keert. In het verleden zijn vaak veranderingen gekomen door druk van instanties als het IMF of Nederland. Of door technologische ontwikkelingen of de komst van grote projecten of spelers als bijvoorbeeld de komst van Sandals net als in het verlede...

Read Full Post »

De floating market, de barkjes, zijn terug

Posted on May 19, 2023 at 4:10 PM Comments comments (123)

De floating market, de barkjes, zijn terug

 

DRAFT 3.0

 

20 mei 2023

 

Op 8 mei 2023 werden met groot onthaal twee barkjes ontvangen. Ze waren sinds februari 2019 vertrokken omdat Venezuela de grens op slot deed, omdat president Maduro aanwijzingen had dat Venezolaans goud via het eiland werd gesmokkeld. In januari 2018 was de grens al 72 uur gesloten. Velen willen en niet geloven, laat staan weten. Daarna wilde Maduro de grens weer open maar...

Read Full Post »

Je in meerdere talen kunnen uitdrukken is blijk van sofisticatie

Posted on May 18, 2023 at 11:05 AM Comments comments (125)

Je in meerdere talen kunnen uitdrukken is blijk van sofisticatie

 

DRAFT 3.0

 

19 mei 2023

 

Althans zo was het vroeger. Een paar weken terug stelde onze minister president dat hij een trendsetter is. Dat hij al minstens twee trends op zijn naam heeft staan: bruine schoentjes onder donker pak en een grote grijze baard. Hij kondigde een derde trend aan; vanaf dat moment zou hij uitsluitend Papiaments praten en tolken aan het werk zetten. Hij h...

Read Full Post »

De werkelijkheid van onze gezondheidzorg

Posted on May 17, 2023 at 1:30 PM Comments comments (115)

 

De werkelijkheid van onze gezondheidzorg

 

DRAFT 3.0

 

18 mei 2023

 

Het spreekwoordelijke inkt is nog niet opgedroogt van mijn schrijven over de werkelijkheid die een sociale constructie is dat in dialoog kan worden geconstrueerd of Jan Sierhuis reageert met dat er geen tijd is voor dialoog en dat alle al duidelijk is.

Shonan, het zijn absolute crisisjaren. Er is tijd, noch aandacht en geld voor discussie en dialoog. Er mo...

Read Full Post »

Het kantelpunt in onze energietransitie

Posted on May 16, 2023 at 4:30 PM Comments comments (105)

Het kantelpunt in onze energietransitie?

 

DRAFT 3.0

 

17 mei 2023

 

Op 15 mei 2023 ondertekend minister van Economische Ontwikkeling Ruisandro Cijntje met minister Rob Jetten. Het betreft een windpark op zee dat in 2035 5 gigawatt zal produceren maar reeds in 2026 zal de eerste pilot operationeel zijn (MoU met minister Jeten, 2023). Ook wordt 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het financieren van projecten in het kader van de energiet...

Read Full Post »

Casestudie van het profiel van een directeur van een overheidsstichting

Posted on May 15, 2023 at 9:05 PM Comments comments (96)

Casestudie van het profiel van een directeur van een overheidsstichting

 

DRAFT 3.0

 

16 mei 2023

 

Het onderwerp stond vandaag op mijn lijstje. Het bestuderen van het profiel van de directeuren van overheidgelieerde entiteiten. Het is relevant omdat de entiteiten en dus hun directies sleutelactoren zijn in het governance bestel. In deze context één case als onderdeel van een casestudie. Een casestudie in de sociale wetenschappen is...

Read Full Post »

Dialoog over de (onze) werkelijkheid

Posted on May 14, 2023 at 8:25 PM Comments comments (117)

Dialoog over de (onze) werkelijkheid

 

DRAFT 3.0

 

15 mei 2026

 

Waarom dialoog? En wat zijn de gevolgen van geen dialoog? De vraag of de werkelijkheid een sociaal construct is, is een filosofische kwestie die al millennia wordt besproken. Sommige filosofen betogen dat onze waarneming van de wereld sterk beïnvloed wordt door de cultuur en de taal waarin we zijn gesocialiseerd, en dat deze factoren onze perceptie van de werkelijkheid vorm...

Read Full Post »

Shared prosperity op Curaçao

Posted on May 13, 2023 at 1:20 PM Comments comments (123)

Shared prosperity op Curaçao

 

DRAFT 3.0

 

14 mei 2023

 

Ik meende dat deze term uit onze SER kringen hier het eerst werd gedropt. Het is zeker tijdens een dienstreis opgepakt. Daarna ontvang ik documenten van de Wereldbank van mijn connectie uit Aruba met dezelfde term. De opkomst is verbonden met de crisis van de pandemie.

Shared prosperity, ook wel gedeelde welvaart genoemd, verwijst naar het idee dat economische groei en welvaa...

Read Full Post »

Big Brother; De surveilleren staat

Posted on May 12, 2023 at 3:15 PM Comments comments (75)

Big Brother; De surveilleren staat

 

DRAFT 3.0

 

13 mei 2023

 

In 2015 haalt minister van Justitie Navarro Chinese veiligheidscamera’s binnen (Navarro moet uitleg geven over camera's, 2015). Eerst was er sprake van een geschenk en dan weer dat er zes miljoen voor is betaald, als ik mij niet vergis. Inmiddels hangen die dingen al jaren maar kunnen ze niet gebruikt worden voor het verkeer. Nu in mei blijkt dat de minister van VVRP, Cooper...

Read Full Post »

Rss_feed