Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Blog Caribbean 5.0

Blog Caribbean 5.0

Thomas Piketty

Posted on July 11, 2021 at 8:25 AM

Thomas Piketty

DRAFT 1.0

 

11 juli 2021

 

De Franse econoom Thomas Piketty brak wereldwijd door in 2013/14 met zijn boek “Capitalism of the 21ste Century”. Het is een lijvig boek. Wat is de essentie van dit werk? Als men eenmaal rijk is wordt men steeds rijker. Mensen die geen vermogen of bezit hebben kunnen de kloof niet verkleinen.

Het boek richt zich op rijkdom en inkomensongelijkheid in Europa en de VS sinds de 18e eeuw. De centrale stelling van het boek is dat ongelijkheid geen toeval is, maar eerder een kenmerk van het kapitalisme dat alleen kan worden teruggedraaid door tussenkomst van de staat. Het boek stelt dus dat, tenzij het kapitalisme wordt hervormd, de democratische orde in gevaar zal komen. Piketty ziet als mogelijke remedie: een wereldwijde belasting op rijkdom (Piketty, 2014). Deze bestseller ontving vele prijzen onder anderen in 2014 ontving hij voor dit boek de “British Academy Medal”.

Ik denk dat dit werk heeft bijgedragen tot de discussie over het verhogen van de belastingen voor de rijken, dat niet alleen wordt verwoord door Rutger Bregman en Warren Buffett. Ik denk dat hij ook de stroming van transformatie van het kapitalisme tot stakeholder capitalisme (kapitalisme die niet alleen let op de winst, maar ook de kwaliteit van de banen en de planeet zo min mogelijk belast) heeft beïnvloed. Dit laatste is ook verbonden met de Green New Deal; de overheid moet de belasting opbrengsten (afkomstig van de rijken) investeren in duurzame (groene) banen om de economie te transformeren.

De invloed van Piketty op Curaçao is zeer beperkt. Hier voert het neoliberalisme de boventoon.

 

References

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge, Massachusetts / London, Engeland: The Belknap Press of Havard University Press.

 

 

 

Dr. Miguel Goede

 

 

 

Categories: DRAFT 1.0

0